Wettelijke vermeldingen

Informatie overeenkomstig deel 5 TMG

repalog GmbH

Im Erlenbruch 2 E

61273 Wehrheim

Vertegenwoordigd door

Knut Hansmann

Contactgegevens

Telefoon: +496175400 99 60

E-mail:
info@repalog.com

Internetadres:
www.repalog.com

Inschrijving

Kom binnen: Handelsregister

Registratienummer: HRB15133

Registratie Hof: Bad Homburg v.d. Höhe

Kapitaal

Initieel of oorspronkelijk kapitaal: 25.000 €

btw-nummer

BTW-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 bis van de Duitse BTW-wet

DE321095392

Grafische en beeldbronnen

GitHub.com

shutterstock.com

freepik.com

Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud.
op deze webpagina’s. In deze zaak zijn wij niet verplicht om de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Onze verplichtingen om te verwijderen of te blokkeren
het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wetgeving blijft hierdoor onaangetast, zoals bepaald in §§ 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).

Verantwoording voor links

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina’s van derden) ligt uitsluitend bij de beheerders van de gelinkte pagina’s. Op het moment van de koppeling waren er voor ons geen overtredingen te bespeuren. Indien een wettelijke inbreuk bekend wordt
zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Copyright

Onze webpagina’s en hun inhoud zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de wet, vereist elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die onderworpen zijn aan de auteursrechtelijke bescherming op onze webpagina’s het voorafgaande
toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan voor privégebruik. Het materiaal van deze pagina’s is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik kan in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving.