Powiadomienia


Szybka aktualizacja

Twoi klienci chcą być informowani. Kiedy nie będą właściwie noszone, będzie to nieunikniony skok w zapytaniach. Możesz zmniejszyć liczbę potencjalnych zapytań, informując na bieżąco swoich klientów za pomocą automatycznych powiadomień. Udostępniliśmy możliwość powiadamiania klientów o kilku predefiniowanych zdarzeniach związanych z wysyłką, takich jak pierwsze skanowanie koncentratora lub dostarczenie przesyłki.

Informuj swoich klientów za pomocą różnych kanałów, w tym automatycznych wiadomości e-mail. Korzystaj z różnych kanałów, aby aktywnie angażować swoich klientów.

Utrzymuj kreatywną kontrolę nad wiadomościami, które są wysyłane do Twoich klientów, używając naszego edytora WYSIWYG, aby dostosować swoje wiadomości.